5021-1845 Cartridge holder for 4mm cartridges 2/PK 590.00 CHF
5064-8253 ZORBAX SB C18 5u guard 35 x 0.3mm 552.00 CHF
5064-8254 ZORBAX SB C18 5u guard 35 x 0.5mm 552.00 CHF
5064-8255 ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.3mm 837.00 CHF
5064-8256 ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.5mm 837.00 CHF
5064-8260 ZORBAX SB C18 RR 3.5u, 35 x 0.5 mm 682.00 CHF
5064-8261 ZORBAX SB C18 RR 3.5u 150 x 0.3 mm 928.00 CHF
5064-8262 ZORBAX SB C18 RR 3.5 u 150 x 0.5mm 928.00 CHF
5064-8271 ZORBAX XDB C18 RR 3.5u 150 x 0.3mm 928.00 CHF
5064-8288 ZORBAX XDB C18 RR 3.5u 150 x 0.5mm 928.00 CHF
5064-8298 ZORBAX XDB C18 RR 3.5u 35 x 0.5mm 682.00 CHF
5183-2021 Cartridge Starter kit ZORBAX,5um,C18 1'428.00 CHF
5183-2022 Cartridge Starter Kit ZORBAX,5um,C8 1'428.00 CHF
5183-4624 Traditional Stablebond Method Devel Kit 1'481.00 CHF
5183-4625 Fast Stablebond Method Devel. Kit 1'481.00 CHF
5183-4626 Traditional Eclipse XDB Method Devel Kit 1'481.00 CHF
5183-4627 Fast Eclipse XDB Mthd.Devel.Kit 1'481.00 CHF
5185-5807 Zorbax pH Method Devel.Kit 1'481.00 CHF
5185-5808 Zorbax Fast pH Mthd.Devel.Kit 1'481.00 CHF
5185-5809 Zorbax Aqueous Mthd.Devel.Kit 1'481.00 CHF
5185-5810 Zorbax Fast Aqueous Mthd Development Kit 1'481.00 CHF
5185-5920 StableBond Guard, 1.0x17mm, 5um, 3/pk 521.00 CHF
5185-5921 Eclipse XDB Guard, 1.0 x 17mm, 5um 510.00 CHF
5185-5922 Bonus-RP Guard, 1.0 x 17mm, 5um 517.00 CHF
5185-5923 Extend Guard, 1.0x17mm, 5um, 3/pk 502.00 CHF
5190-1431 RRHT Selectivity Met Dev Kit,2.1mm ID 1'937.00 CHF
5190-1432 RRHT pH Meth Dev Kit,2.1 mm ID 1'937.00 CHF
5190-1433 RRHT Selectivity Met Dev Kit,4.6mm ID 1'937.00 CHF
5190-1434 RRHT pH Meth Dev Kit,4.6mm ID 1'937.00 CHF
5190-1435 Rapid Resolution Selectivity Met Dev Kit 1'995.00 CHF
5190-1436 Rapid Resolution pH Meth Dev Kit 1'995.00 CHF
520518-904 Agilent HC-C18(2) Grd, 4.6x12.5mm,2pk 133.00 CHF
520518-905 Agilent TC-C18(2) Grd, 4.6x12.5mm,2pk 133.00 CHF
588905-902 Agilent HC-C18(2), 4.6x250mm, 5um 516.00 CHF
588915-902 Agilent HC-C18(2), 4.6x150mm, 5um 483.00 CHF
588925-902 Agilent TC-C18(2),4.6x250mm,5u 516.00 CHF
588935-902 Agilent TC-C18(2), 4.6x150mm, 5um 483.00 CHF
724700-902 EXT-C18, 2.1x30mm, 1.8u, 600Bar 632.00 CHF
724975-902 Extend-c18, 4.6x30mm, 1.8um, 600bar 632.00 CHF
726700-902 Extend-C18,2.1x20mm,1.8um,600bar 517.00 CHF
726975-902 Extend-C18,4.6x20mm,1.8um,600bar 517.00 CHF
727700-902 Extend-C18, 2.1x50mm,1.8um,600bar 856.00 CHF
727975-302 Extend-C18, 3.0x50mm, 1.8um, 600bar 856.00 CHF
727975-902 Extend-C18,4.6x50mm,1.8um,600bar 856.00 CHF
728700-902 Extend-C18, 2.1x100mm, 1.8um, 600bar 990.00 CHF
728975-302 Extend-C18,3.0x100mm,1.8um,600bar 990.00 CHF
728975-902 Extend-C18, 4.6 x 100mm 1.8um 600 bar 990.00 CHF
735700-902 Extend-C18 Rapid Res. 3.5u 2.1x50mm 699.00 CHF
735953-902 Extend-C18, 4.6x50mm, 3.5u 699.00 CHF
735954-302 Extend-C18, 3.0x50mm 3.5um 699.00 CHF