8002-0101 Liner split straight 5mm 5pk TMO 162.00 CHF
8002-0102 Liner splitless straight 3mm 5pk TMO 154.00 CHF
8002-0103 Liner splitlss single taper 5mm 5pk TMO 227.00 CHF
8002-0104 Liner splitlss single taper 3mm 5pk TMO 234.00 CHF
8002-0151 Liner UI split straight 5 mm 5pk TMO 177.00 CHF
8002-0152 Liner UI splitles straight 3mm 5pk TMO 185.00 CHF
8002-0153 Liner UI spltls single tapr 5mm 5pk TMO 248.00 CHF
8002-0154 Liner UI splitlss sngl tpr 3mm 5pk TMO 258.00 CHF
8002-0156 Liner UI PTV straight 2mm 5pk TMO 296.00 CHF
8002-0157 Liner UI PTV btm restriction 2mm 5pk TMO 269.00 CHF
8002-0160 Liner UI PTV 6 baffles 2mm 5pk TMO 375.00 CHF
8002-0161 Liner UI PTV straight 1mm 5pk TMO 420.00 CHF
8002-0201 Liner O-ring FKM sintered 10pk TMO 53.00 CHF
8002-0203 Liner O-ring graphite 8mm ID 2pk TMO 58.00 CHF
8002-0204 Liner O-ring graphite PTV 2pk TMO 61.00 CHF
8002-0212 Ferrule 0.4mm M4nut Gph 0.25col 10pk TMO 143.00 CHF
8002-0213 Ferrule 0.5mm M4nut Gph 0.32col 10pk TMO 143.00 CHF
8002-0214 Ferrule 0.8mm M4nut Gph 0.53col 10pk TMO 143.00 CHF
8002-0215 Ferrule 0.4mm Graphite 0.25 col 10pk TMO 47.00 CHF
8002-0216 Ferrule 0.5mm Graphite 0.32 col 10pk TMO 47.00 CHF
8002-0217 Ferrule 0.8mm Graphite 0.53 col 10pk TMO 47.00 CHF
8002-0220 Ferrule 0.4mm Gph/Vsp 0.25 col 10pk TMO 78.00 CHF
8002-0221 Ferrule 0.5mm Gph/Vsp 0.32 col 10pk TMO 78.00 CHF
8002-0222 Ferrule 0.8mm Gph/Vsp 0.53 col 10pk TMO 78.00 CHF
8002-0311 Column nut split/less injector 2pk TMO 36.00 CHF
8002-0312 Column nut brass 2pk TMO 76.00 CHF
8004-0201 Liner O-ring FKM 6.3/6.5mmOD 10pk V-B 50.00 CHF
8010-0201 CL Adv Green inlet septa 9mm 50pk 125.00 CHF
8010-0202 CL Adv Green inlet septa 9mm 100pk 207.00 CHF
8010-0203 CL Adv Green inlet septa 9.5mm 50pk 125.00 CHF
8010-0204 CL Adv Green inlet septa 9.5mm 100pk 207.00 CHF
8010-0205 CL Adv Green inlet septa 10mm 50pk 125.00 CHF
8010-0206 CL Adv Green inlet septa 10mm 100pk 207.00 CHF
8010-0207 CL Adv Green inlet septa 11mm 50pk 125.00 CHF
8010-0208 CL Adv Green inlet septa 11mm 100pk 207.00 CHF
8010-0209 CL Adv Green inlet septa 11.5mm 50pk 125.00 CHF
8010-0210 CL Adv Green inlet septa 11.5mm 100pk 207.00 CHF
8010-0211 CL Adv Green inlet septa 12.7mm 24pk 86.00 CHF
8010-0212 CL Adv Green inlet septa 12.7mm 48pk 125.00 CHF
8010-0213 CL Adv Green inlet septa 17mm 24pk 109.00 CHF
8010-0214 CL Adv Green inlet septa 17mm 48pk 162.00 CHF
8010-0217 CL BTO inlet septa 9mm 50pk 125.00 CHF
8010-0218 CL BTO inlet septa 9mm 100pk 221.00 CHF
8010-0219 CL BTO inlet septa 9.5mm 50pk 125.00 CHF
8010-0220 CL BTO inlet septa 9.5mm 100pk 221.00 CHF
8010-0221 CL BTO inlet septa 10mm 50pk 125.00 CHF
8010-0222 CL BTO inlet septa 10mm 100pk 221.00 CHF
8010-0223 CL BTO inlet septa 11mm 50pk 125.00 CHF
8010-0224 CL BTO inlet septa 11mm 100pk 221.00 CHF
8010-0225 CL BTO inlet septa 11.5mm 50pk 125.00 CHF