12131013

Reservoir-2 Frits, 1ml Capacity, 100/pk

12131014

Reservoir-2 Frits, 3ml Capacity, 100/pk

12131015

Reservoir-1 Thk Frit,6ml Capacity,100/pk

12131016

Reservoir-2 Frits, 12ml Capacity, 100/pk

12131017

Reservoir-2 Frits, 20ml Capacity, 100/pk

12131018

Reservoir-2 Frits, 60ml Capacity, 100/pk

12131024

Frits-60ml, 1-1/16in, 20um, 100/pk